coins image
Decred icon
ارز دیجیتال

Decred
DCR
رتبه
45
قیمت (دلار)
16 $
تغییرات یک ساعت
0.20073 %
Decred img
USD

16$

قیمت خرید از سایت

2,792,400 ريال

قیمت فروش به سایت

2,636,400 ريال

حجم بازار

180,261,673$

موجودی سایت

0