اوراق قرضه

لیست مطالب اوراق قرضه - بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از اوراق قرضه بازدهی منفی دارند. این در حالی است که بازار اوراق قرضه، ۱۰۰ برابر بزرگتر از بازار بیت کوین است. به

کم‌ریسک‌ترین بازارها هم سقوط کردند؛ ۲۷ درصد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در ضرر!

کم‌ریسک‌ترین بازارها هم سقوط کردند؛ ۲۷ درصد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در ضرر!

کم‌ریسک‌ترین بازارها هم سقوط کردند؛ ۲۷ درصد سرمایه‌گذاران اوراق قرضه در ضرر!

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که ۲۷ درصد از اوراق قرضه بازدهی منفی دارند. این در حالی است که بازار اوراق قرضه، ۱۰۰ برابر بزرگتر از بازار بیت کوین است. به گزارش بیت کوینیست، بازار اوراق قرضه همیشه به عنوان یکی از کم خطرترین و کم بازده‌ترین بازارهای مالی به حساب می‌آمده است. حالا با افزایش نوسانات بازارهای سهام، اوراق قرضه بار دیگر توجهات را به سمت خود جلب کرده‌اند. اما تحقیق تازه دیوچه بانک (Deutsche Bank) نشان می‌دهد که ۲۷ درصد این اوراق نرخ بازده منفی دارند. گابور گورباکس (Gabor Gurbacs)، استراتژیست دارایی‌های مالی در شرکت ون اک (Van Eck)،