افزایش ۳۰ درصدی هش ریت بیت کوین در ۲ روز؛ آیا قیمت هم رشد می‌کند؟

نرخ هش بیت کوین (BTC) تنها در ۲ روز ۳۳ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت بیت کوین از آن عقب مانده است.

به گزارش کوین‌تلگراف، نرخ هش بیت کوین از ۹۱,۲۹۰,۵۸۲ تریلیون هش بر ثانیه در ۴ آوریل (۱۶ فروردین) به ۱۲۱,۰۲۹,۱۸۱ تریلیون هش بر ثانیه در ۶ آوریل (۱۸ فروردین) رسیده است. در طول تاریخ بیت کوین، قیمت و نرخ هش این ارز دیجیتال رابطه‌ای بسیار نزدیک با همبستگی ۰.۷۷ نشان داده‌اند. این یعنی در ۷۷ درصد مواقع، نرخ هش و قیمت، در یک جهت حرکت کرده‌اند.

با توجه به اینکه نرخ هش از یک سو هزینه تولید بیت کوین برای استخراج‌کنندگان و از سویی دیگر امنیت کلی شبکه بیت کوین را نشان می‌دهد، این رابطه منطقی به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، هر چه نرخ هش کل بیشتر باشد، هزینه کنترل بر شبکه برای افراد خراب‌کار بیشتر خواهد شد. این اعتمادِ غیرمتمرکز یکی از ارزش‌های اصلی شبکه بیت کوین است.

افزایش ۳۰ درصدی هش ریت بیت کوین در ۲ روز؛ آیا قیمت هم رشد می‌کند؟

در این بازه زمانی دو روزه، قیمت بیت کوین تنها ۰.۹۲ درصد افزایش داشته است. رشد سریع نرخ هش، با تنظیم اخیر سختی استخراج همراه بود که خود در افت قبلی نرخ هش شبکه دچار کاهش شده بود.

اگر همبستگی قیمت/نرخ هش ثابت باقی بماند، احتمالاً طی روزهای آینده باید شاهد افزایش چشمگیری در قیمت بیت کوین باشیم. با این حال، هاوینگ قریب‌الوقوع بیت کوین، که با آن تنها ۳۶ روز فاصله داریم، می‌تواند این معادلات را پیچیده‌تر کند.

اگر تمام عوامل دیگر ثابت باقی بمانند، پس از هاوینگ درآمد استخراج‌کنندگان نیز نصف خواهد شد. برای اینکه درآمد استخراج‌کنندگان در سطح قبلی و بهره‌وری استخراج ثابت باقی بماند، قیمت بیت کوین باید دوبرابر شود. افزایش اخیر نرخ هش بیت کوین احتمالاً نشان می‌دهد که استخراج‌کنندگان امیدوار به افزایش قیمت بیت کوین هستند.

The post افزایش ۳۰ درصدی هش ریت بیت کوین در ۲ روز؛ آیا قیمت هم رشد می‌کند؟ appeared first on ارزدیجیتال.